สภาวะการเงินขาดสภาพคล่อง

ข้อเสนอแนะจาก HFF ในการแก้ปัญหาสภาวะการขาดสภาพคล่องด้านการเงินหลายประการ

  • ให้คำแนะในการวางแผนเพื่อชำระหนี้สิน สำหรับบุคคลที่ค้างการชำระหนี้

  • จัดระบบในการชำระหนี้สินที่มีการค้าง ชำระอยู่ ด้วยการปรับเปลี่ยนขั้นตอน และจำนวนเงินตามความสามารถให้กับผู้ชำระหนี้ ได้แก่การเปลี่ยนหนี้ที่ค้างชำระให้เป็นเงินกู้ และขยายเวลาการกู้ยืมนี้ออกไปตั้งแต่ 5 – 15 ปี โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยการกู้ยืมจากเดิมแต่อย่างใด

  • หากเป็นไปได้ จะทำการยืดเวลาการชำระหนี้สินที่ค้างชำระอยู่ได้ถึง 70 ปี ได้แก่ หนี้สินส่วน นี้จะเริ่มต้นในวันที่มีการทำการปรับเปลี่ยนข้อแม้ในการชำระหนี้เป็นเวลา 70 ปี ซึ่งข้อเสนอแนะนี้สามารถช่วยผ่อนแรงจำนวนเงินในการชำระหนี้ได้

  • อีกทางเลือกหนึ่งได้แก่การพักหนี้เป็น ระยะเวลา 1-3 ปี ผู้ที่มีสิทธิในกรณีนี้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ประสบกับเหตุการณ์อันไม่คาดฝัน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือสภาวะการตกงาน และสำหรับบุคคลที่มีที่พักอาศัยสองหลัง แต่ยังไม่สามารถขายหลังใดหลังหนึ่งได้
  • พักการชำระหนี้หรือการลดภาระหนี้: ถ้าดัชนีในการพักชำระหนี้ต่ำกว่า ดัชนีผู้บริโภค(CPI) ดังนั้นจะมีการยับยั้งในดัชนีของความต่าง จนกว่าดัชนีในการพักชำระหนี้ จะเพิ่มขึ้นมาเหนือกว่าค่าดัชนี CPI ซึ่งหลังจากนั้น ก็จะทำการโยกย้ายหนี้สินดังกล่าวไปยังบัญชีใหม่เพื่อการปรับบัญชี อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้จะเป็นการบวกหนี้เพิ่มเข้าไปยังหนี้สินหลักที่มีอยู่ก่อน แล้ว

ผู้ที่ประสบปัญหาอย่างมาก สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เวปไซท์ Domestic Debt Advisory Service โดยไม่คิดมูลค่า 


Go back