Polski

Fundusz Hipoteczny (The Housing Financing Fund) oferuje kredyty hipoteczne na zakup, budowę lub remont domu.  
Pożyczki hipoteczne HFF
Maksymalna kwota pożyczki ISK 24.000.000
Maksymalny oprocentowanie ceny przetargowej lub ceny budowy 80%
-
Stopa oprocentowania Stałe oprocentowanie  4,20%
Wskaźnik Wskaźnik ceny konsumenta
Okres pożyczki 40 lat
Opłata za pożyczkę 1% od sumy pozyczki
Podatek pobierany przez rząd (Stimpilgjald) 1,5% od sumy pozyczki
Ilość spłat w roku 4 lub12 
Rachunek na papierze ISK 75
Rachunek elektorniczny ISK 75
Warunki Tylko jeden dom z pożyczką HFF na osobę/rodzinę 

INFORMACJE OGÓLNE O KREDYTACH KONSUMENCKICH

Trudności finansowe

HFF oferuje kilka rozwiązań w trudnej sytuacji finansowej.

  • Istnieje możliwość sporządzenia planu częściowego spłacania dla osób, które chcą pokryć zadłużenia z uwagi na przeterminowane opłaty hipoteczne.
  • Dofinansowanie niespłaconych rachunków jest opcją dla osób, które mają zaległości w opłaceniu kosztów hipotecznych i nie są w stanie na termin wywiązać się z tych zadłużeń. Całkowita suma zadłużenia może być zamieniona na oddzielną pożyczkę hipoteczną na okres od 5 do 30 lat. Stopa procentowa będzie taka sama jak w przypadku początkowej pożyczki hipotecznej.
  • Jest również możliwość przedłużenia terminu płatności z uwagi na posiadaną pożyczkę hipoteczną na okres do 70 lat, tj. pożyczka hipoteczna będzie spłacona po upływie 70 lat od daty jej udzielenia pożyczającemu. To pozwoli na zmniejszenie aktualnych opłat miesięcznych.
  • Inną opcją jest czasowe zawieszenie spłacania zadłużenia na okres 1-3 lat. Aby móć skorzystać z tej opcji, dana osoba musi znajdować się w trudnej sytuacji powstałej nagle w wyniku choroby lub bezrobocia. Prawo do czasowego zawieszenia spłat może być również udzielone osobom posiadającym 2 nieruchomości i mającym problemy ze sprzedaniem jednej z nich.
  • Wstrzymanie opłat: jeśli wysokość opłat zgodnie z tzw. Indeksem opóźnionych opłat jest niższa niż opłat według indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), wtedy zaistniała różnica ulegnie wstrzymaniu do chwili podniesienia się indeksu opóźnionych opłat ponad poziom CPI. Wstrzymana kwota będzie przelana na konto regulujące, które z kolei zostanie dodane do pożyczki podstawowej.

 


Go back