Økonomiske problemer

Boligfinansieringsfonden tilbyder en lang række løsninger til dem har det hårdt økonomisk

  • En delvis betalingsplan kan opstilles for folk med lån der gerne vil komme a jour med deres realkreditydelser.
  • Omfinansiering af forfaldne ydelser er en mulighed for folk med lån der er bagud med realkreditydelserne og ikke har mulighed for at komme a jour. Det samlede forfaldne beløb kan konverteres til et særligt realkreditlån med en løbetid på 5 til 30 år. Renten vil være den samme som på det oprindelige realkreditlån.
  • Udvidelsen af løbetiden for eksisterende realkreditlån til op til 70 år er en mulighed. Det betyder at lånet først er tilbagebetalt 70 år efter udstedelsen. Dette nedbringer de månedlige ydelser.
  • Udsættelse af betaling i en periode på 1–3 år er også en mulighed. For at kunne benytte den skal man have akutte og uforudsete økonomiske problemer på grund af sygdom eller arbejdsløshed. Der kan også ydes udsættelse til dem der sidder med to ejendomme og har problemer med at få solgt den ene.
  • Betalingsudligning: Hvis ydelserne ifølge det såkaldte Betalingsudlig­ningsindeks er lavere end ydelserne ifølge Forbrugerprisindekset, udskydes differencen indtil Betalingsudligningsindekset igen er højere end Forbrugerprisindekset. Det udskudte beløb overføres til en udligningskonto som lægges til lånets hovedstol.


Familiens Økonomiske Rådgivningskontor tilbyder også gratis rådgivning til folk med alvorlige økonomiske problemer.


Go back