System.Data.SqlClient.SqlException: A transport-level error has occurred when sending the request to the server. (provider: TCP Provider, error: 0 - An existing connection was forcibly closed by the remote host.) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.WriteSni() at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ExecuteFlush() at System.Data.SqlClient.TdsParser.TdsExecuteRPC(_SqlRPC[] rpcArray, Int32 timeout, Boolean inSchema, SqlNotificationRequest notificationRequest, TdsParserStateObject stateObj, Boolean isCommandProc) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at Husbref.DAL.ILS_HusbrefVefurTableAdapters.WEB_COM_HusbrefTableAdapter.GetUtdrattByNumer(Nullable`1 husbref_id) at Husbref.husbref_info.getInnlausnarVerd(String strHusbrefId) Upplýsingar um húsbréf


Því miður náðist ekki samband við gagnagrunn.

Húsbréfaflokkur Húsbréfaflokkur
Húsbréf nafnverð Útgáfudagur
Greiddar verðbætur Hámarkslánstími
Greiddir vextir Tegund vísitölu
Greitt andvirði Grunnvísitala
Innleysanlegt þann Vaxtaprósenta
Innlausn
Dagsetning skipta
Skipt í rafræn bréf


Til baka