System.Data.SqlClient.SqlException: A transport-level error has occurred when receiving results from the server. (provider: TCP Provider, error: 0 - The semaphore timeout period has expired.) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadSniError(TdsParserStateObject stateObj, UInt32 error) at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadSni(DbAsyncResult asyncResult, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadNetworkPacket() at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadBuffer() at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadByte() at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at Husbref.DAL.ILS_HusbrefVefurTableAdapters.WEB_COM_HusbrefTableAdapter.GetUtdrattByNumer(Nullable`1 husbref_id) at Husbref.husbref_info.getInnlausnarVerd(String strHusbrefId) Upplýsingar um húsbréf


Því miður náðist ekki samband við gagnagrunn.

Húsbréfaflokkur Húsbréfaflokkur
Húsbréf nafnverð Útgáfudagur
Greiddar verðbætur Hámarkslánstími
Greiddir vextir Tegund vísitölu
Greitt andvirði Grunnvísitala
Innleysanlegt þann Vaxtaprósenta
Innlausn
Dagsetning skipta
Skipt í rafræn bréf


Til baka