UMSÓKN UM LÁN TIL LEIGUÍBÚÐA      NÝBYGGINGAR


Borgartúni 21        105 Reykjavík        Sími: 440-6400        www.hms.is

Umsækjandi


Eigendur félags

Kennitala

Heimilisfang

Framkvæmdastjóri/prókúruhafi

Kennitala

Heimilisfang
Fasteignanr.
/ landnúmer
Heiti fasteignar Póstnr. Stærð
íbúðar
í fm.
Fjöldi
herbergja
Áætlað
fasteignamat
íbúðar
Áætlað
stofnvirði
Láns-
hlutfall
Lánsfjárhæð
samtals
Lánstími
í árum
(Hámark
50 ár)
Samtals:    
Heimilt er að greiða út lán vegna byggingar íbúða á framkvæmdatíma ef skilyrði 24. gr. reglugerðar nr. 805/2020 eru uppfyllt.
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vill vekja athygli umsækjenda um leiguíbúðalán á þeim skyldum er hvíla á
lántökum lánanna samkvæmt VIII. kafla laga um húsnæðismál nr. 44/1998 og reglugerðar nr. 805/2020.

Fylgigögn umsóknar

Umsókn er ekki tekin til vinnslu fyrr en öll gögn hafa borist.

Hér er skal hengja skjöl við umsókn á forminu .txt, .rtf, .doc, .docx, .pdf, .gif, .png, .jpg, .jpe, .jpeg, .bmp, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .tif, .tiff - max 25Mb.
Mikilvægt er að skjölin beri lýsandi heiti.

Það hafa engin skjöl verið innfærð.