UMSÓKN UM STOFNFRAMLAG TIL LEIGUÍBÚÐA

          Borgartúni 21               105 Reykjavík            Sími: 569 6900   800 6969               Fax: 569 6800                www.ils.is

Umsækjandi


Stjórn / nöfn stjórnarmanna

Kennitala

HeimilisfangUmsókn um stofnframlag

Óskað er eftir að stofnframlagið verði á eftirfarandi formi:


Stofnframlag ríkisins - Sótt er um að fjármagna verkefnið með


Stofnframlag sveitarfélags


Lýsing íbúða og stofnvirði/kaupverðs


Heiti eignar

Fjöldi
íbúða

Fjöldi
herbergja
Stærð

Tegund íbúðar
Stofnvirði
/ kaupverð


þ.a.
endurbætur

Viðbótar-
framlag
ríkis
Samtals:  

Rökstuðningur með ósk um viðbótarframlag ríkisins 

Nánari lýsing á íbúðum og þeim hópi þeim er ætlað að þjóna

Lánsfjármögnun


Fjármögnunaraðili

Tegund láns

Fjárhæð

Lánstími

Vextir
Samtals:  

Heildarfjármögnun

%

Athugasemdir

Fylgigögn

Gögn sem skila þarf í tengslum við umsókn:

Staðfesting sveitarfélags
 • Staðfesting frá sveitarfélagi um að umsókn hafi borist.
 • Staðfesting sveitarfélags fyrir veitingu stofnframlags sveitarfélags, form og trygging. Hægt er að senda inn umsókn þrátt fyrir að staðfestingin liggi ekki fyrir en umsókn verður ekki endanlega afgreidd fyrr en hún berst.
 • Staðfesting á lóðarúthlutun og lóðarverði.

Um félagið
 • Stofngögn og samþykktir félagsins.
 • Síðasti ársreikningur félagsins.
 • Staðfesting ráðherra á félaginu.
 • Staðfesting sjálfseignastofnunarskrár.

Íbúðaþörf
 • Upplýsingar um hvaða hópi húsnæðinu er ætlað að þjóna.
 • Greinagerð um þörf á leiguhúsnæði fyrir efnaminni leigjendur á viðkomandi svæði og því hvernig áætlanir um fyrirhugaðar byggingar eða kaup á almennum íbúðum taka mið af þeirri þörf. Í greinagerðinni þarf að koma fram rökstuðningur fyrir fjölda eigna sem þörf er á sem og þeim stærðum íbúða sem fyrirhugað er að kaupa/byggja byggt á stærð fjölskyldna sem eru í þörf fyrir húsnæði.
 • Upplýsingar um hvort og hvernig er stuðlað að fjölbreyttri samsetningu íbúa og félagslegri blöndun.

Íbúðirnar
 • Íbúðaryfirlit sem finna má á vefsíðu Íbúðarlánasjóðs hér.
 • Teikningar af íbúðunum, þ.e. drög af aðaluppdráttum með byggingarlýsingu og skráningartöflu.
 • Kaupsamningur um íbúðirnar og/eða áætlanir um breytingar eða endurbætur eftir því sem við á.
 • Framkvæmdaáætlun og framkvæmdatími, sem sýnir upphaf framkvæmda og áætlaða afhendingu íbúða.
 • Sundurliðuð kostnaðaráætlun byggingarframkvæmda. Verksamningur þar sem við á.
 • Nákvæm sundurliðuð áætlun um stofnvirði íbúðanna, staðfest af þar til bærum sérfræðingi.
 • Upplýsingar um hvort og hvernig hagkvæmar aðferðir við íbúðabyggingar séu nýttar í því skyni að lækka byggingarkostnað og hvort og þá hvernig er lögð áhersla á skapandi og hugvitsamlegar lausnir og góða hönnun íbúðanna.

Fjármögnun
 • Viðskiptaáætlun sem inniheldur m.a. leiguverð niður á íbúð og áætlun um þróun þess, rekstrarkostnað félagsins og íbúðanna og kostnað vegna endurbóta íbúðanna. Á vefsíðu Íbúðalánasjóðs er excel skjal með dæmi um viðskiptaáætlun og leiðbeiningum um útfyllingu hennar.
 • Yfirlit yfir stofnfjármögnun íbúðanna
  • Staðfesting langtíma fjármögnunar frá viðskiptabanka eða fjármálastofnun, lánstími, kjör og upphæð og hlutfall af stofnkostnaði eða áætlun um fjármögnun og staðfesting frá viðskiptabanka eða fjármálastofnun um að umsókn hafi borist og að unnið sé að greiningu og vinnslu hennar. Vilyrði getur verið afgreitt með fyrirvara um endanlega staðfestingu viðskiptabanka eða fjármálastofnunar um fjármögnun enda séu kjör jafngóð eða betri en fram kemur í áætlun.
  • Staðfesting eiginframlags (ef um það er að ræða).
  • Staðfesting brúarfjármögnunar ef við á.

Íbúðalánasjóður getur óskað eftir frekari gögnum ef þörf er á til að unnt sé að taka afstöðu til umsóknar.

Hér er skal hengja skjöl við umsókn á forminu .txt, .rtf, .doc, .docx, .pdf, .gif, .png, .jpg, .jpe, .jpeg, .bmp, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .tif, .tiff - max 25Mb.
Mikilvægt er að skjölin beri lýsandi heiti.

Það hafa engin skjöl verið innfærð.
  

Fyrirspurnir berist til stofnframlag@ils.is.